Stockholm Chamber Strings

The Stockholm Chamber Strings offers complete solutions for music production with strings including arrangements, recording and sound engineering.


Stockholm Chamber Strings erbjuder kompletta lösningar för inspelning med stråk inklusive arrangering, studioinspelning och mixning.